Màng phủ nông nghiệp 7 tấc, 8 tấc, 9 tấc dày 14MIC dài 400m

2,250  1,750 

7 tấc x 400m x 14MIC (Rộng 0.7 mét, Dài 400 mét, Dày 14MIC = 0.014mm).

8 tấc x 400m x 14MIC (Rộng 0.8 mét, Dài 400 mét, Dày 14MIC = 0.014mm).

9 tấc x 400m x 14MIC (Rộng 0.9 mét, Dài 400 mét, Dày 14MIC = 0.014mm).

Gọi Ngay